صبح که بیدارشدم کمر درد شدید داشتم میشه راهنماییم کنید چه داروی باید استفاده کنم ؟

درود  : صبح که بیدارشدم کمر درد شدید داشتم میشه راهنماییم کنید چه داروی باید استفاده کنم ساعت ۱۰ قرص دیکلوفناک و دیازپام خوردم دردکمرم ...

ادامه مطلب