سوالات درسی

گروه اسمی چیست ؟

درود :  گروه اسمی چیست؟

 

پاسخ کاربر :

گروهی است که از یک اسم به عنوان «هسته» تشکیل می­شود و وابسته­ هایی را نیز می­پذیرد.درود : اجزای کلّی گروه اسمی را نام ببرید.

هر گروه اسمی حتما از یک هسته و احتمالا وابسته یا وابسته­هایی را می­پذیرد. وجود «هسته» اجباری و وجود «وابسته» اختیاری است.درود : هسته در گروه اسمی چیست؟

اوّلین اسم در هر گروه اسمی را هسته می­نامند؛ مثال: کتاب ریاضی – این کتاب – دوّمین کتابدرود : وابسته در گروه اسمی چیست؟

در هر گروه اسمی، هسته می­تواند در پیش یا بعد از خود متعلّقاتی داشته باشد که به آنها وابسته گویند.درود : وابسته ­های گروه اسمی به طور کلّی چند نوع است؟

دو نوع: وابسته ­های پیشین و وابسته­های پسیندرود : وابستۀ پیشین یعنی چه؟

     وابسته­ای است که در گروه اسمی پیش از هسته قرار بگیرد.درود : وابسته­های پیشین کدام­اند؟

1.صفت شمارشی اصلی (یک ، دو)                      2.صفت شمارشی ترتیبی (عدد اصلی + ــُ مین)

3.صفت اشاره (این، آن ، همین)                         4.صفت پرسشی(کدام ، چه)

5.صفت تعجّبی(عجب ، چه)                             6.صفت عالی(بهترین ، خوب ترین)

7.صفت مبهم(هر ، چند)                                 8.شاخص(در مباحث بعدی جداگانه بحث می­کنیم)درود :  برای هر یک از وابسته­ های پیشین در گروه اسمی مثال بزنید.

 1. صفت شمارشی اصلی (یک ، دو) یک کتاب
 2. صفت شمارشی ترتیبی (عدد اصلی + ــُ مین) دوّمین کتاب
 3. صفت اشاره (این، آن ، همین)           این کتاب
 4. صفت پرسشی(کدام ، چه) کدام کتاب؟
 5. صفت تعجّبی(عجب ، چه) عجب کتابی!
 6. صفت عالی(بهترین ، خوب ترین) بهترین کتاب
 7. صفت مبهم(هر ، چند) هر کتابی


درود : وابستۀ پسین در گروه اسمی چیست؟

وابسته­ای است که بعد از هسته قرار بگیرد.درود : انواع وابسته­های پسین در گروه اسمی را نام ببرید. همچنین برای هر یک از وابسته­های پسین در گروه اسمی مثال بزنید.

1.«ی» ناشناس (نکره)             مردی ، خانه­ای ، دنیایی

 1. نشانۀ جمع مردان ، کتاب ها ، سبزیجات ، معلّمین ، روحانیون
 2. مضافُ الیه ماشین سواری ، عید نوروز ، کتاب اوّلِ دبستان
 3. صفت شمارشی ترتیبی نوع دوّم(با پسوند ــُ م) امام دهم ، سال یازدهم
 4. صفت بیانی مرد جنگجو، رنگ سبز، دستبند طلایی
 5. صفت تفضیلی دنیای بهتر، دانش آموز برتر، کتاب خوب­تر
 6. صفت مبهم سال دیگر


درود : کلمات «اوّل» و «آخر» در گروه اسمی هسته محسوب می­شوند یا وبسته؟

کلمات «اوّل» و «آخر» اگر پیش از اسم واقع شوند، هسته محسوب می­شوند ولی چنانچه پس از اسم بیایند، وابستۀ پسین (صفت شمارشی اصلی) محسوب می­شوند. مثال:

آخر داستان           آخر: هسته                         داستان آخر           آخر: وابستۀ پسین (صفت شمارشی اصلی)درود : چنانچه کلمات «اوّل» و «آخر» وابسته باشند، چه نوع وابسته­ای محسوب می­شوند؟

صفت های شمارشی«اوّل»، «آخر» و «نخست»، اگر وابسته باشند، صفت شمارشی اصلی محسسوب می­شوند و در صورت پذیرفتن«ین» صفت شمارشی ترتیبی هستند.

نکتۀ2. صفت اشارۀ «آن» هنگامی که به عنوان وابستۀ پسین به کار گرفته شود، گاهی مضافٌ الیه است.(دیوار آن)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *