سوالات درسی

انواع جمله به لحاظ دو جزئی و سه جزئی و چهار جزئی کدامند ؟

درود : انواع جمله به لحاظ دو جزئی و سه جزئی و چهار جزئی کدامند ؟

پاسخ کاربر :

جملاتی که ساختمان آنها از  دو ، سه یا چهار جزء تشکیل شده باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد .درود : منظور از جملۀ سه جزئی چیست؟ و ساختار آن چگونه است؟

جمله­ای است که بخش­های اصلی آن سه نقش دستوری داشته باشد.

نهاد + مفعول + فعل                  نهاد + مسند + فعل                   نهاد + متمّم + فعلدرود : منظور از جملۀ چهار جزئی چیست و ساختار آن چگونه است؟

جمله­ای است که ساختار آن داری چهار نقش دستوری باشد.

نهاد + مفعول + مسند + فعل                     نهاد + مفعول + متمّم + فعل                      نهاد + مسند + متمّم + فعلدرود : برای جملۀ دو جزئی مثال بزنید.

غذا خورده شد. غذا: نهاد / خورده شد: فعل جمله دو جزئی است.

اساتید تشریف آوردند. اساتید: نهاد / تشریف آوردند: فعل جمله دو جزئی است.درود : برای جملۀ سه جزئی با مسند مثال بزنید.

غذا سرد شد. غذا: نهاد / سرد: مسند / شد: فعل جمله سه جزئی با مسند است.

اساتید مشرّف شدند. اساتید: نهاد / مشرّف: مسند / شدند: فعل جمله سه جزئی با مسند است.درود : برای جملۀ چهار جزئی با مفعول و مسند مثال بزنید.

علی پدرش را دلسرد کرد. علی: نهاد / پدر: مفعول / «ش»: مضافٌ الیه / دلسرد: مسند / کرد: فعل جمله چهار جزئی با مفعول و مسند است.درود : برای جملۀ سه جزئی با مفعول مثال بنویسید.

بهرام ماشین را پارک کرد. بهرام: نهاد / ماشین: مفعول / پارک کرد: فعل (فعل مرکّب) جمله سه جزئی با مفعول است.درود : برای جملۀ چهار جزئی با متمّم و مفعول مثال بزنید.

مجید به کودک غذا داد. علی: نهاد / کودک: متمّم / غذا: مفعول / داد: فعل جمله چهار جزئی با متمّم و مفعول است.

ملک را این ترک ادب، ناپسند آمد. ملک: نهاد / ترک ادب: مفعول / ناپسند: مسند / آمد: فعل جمله چهار جزئی با مفعول و مسند است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *