سوالات درسی

فعل و انواع فعل کدامند ؟

درود  : فعل را تعریف کنید  :

پاسخ کاربر :

کلمه یا گروه کلماتی است که در پایان جمله، آن را تمام می­کند و وقوع امر یا حالتی را در زمانی به نهاد نسبت می­دهد.درود  :  برای فعل مثال بزنید.

ایّام نوروز به سرعت گذشت.                  ادبیات فارسی را بسیار دوست دارم.درود  :  فعل­ها با توجّه به پذیرفتن یا نپذیرفتن مفعول، متمّم و مسند به چند دسته تقسیم می­شوند؟

 به دو دسته تقسیم می­شوند؛ 1. فعل­های ناگذر  2. فعل­های گذرادرود  : فعل ناگذر را تعریف کنید.

فعل­های ناگذر: فعل­هایی هستند که تنها به نهاد نیاز دارند و بدون متمّم و مفعول و مسند می توانند یک جملۀ مستقل را بسازند.درود  :  چند نمونه از فعل­های ناگذر را ذکر کنید.

سعید آمد.                                     بازیکن نشست.                                            شیشه شکست.

همانطور که می­بینید این فعل­ها به مفعول، مسند یا متمّم نیازی ندارند.درود  :  فعل گذرا را تعریف کنید و برای آن مثال بزنید.

فعل های گذرا: فعل هایی هستند که در ساختن جمله نیاز به متمّم یا مفعول و یا مسند داشته باشند؛ از قبیل: خوردن(چه چیزی را)، دیدن(چه چیزی را؟)، شمردن(چه کسی را)، دعوا کردن(با کی؟)، بازی کردن(با کی؟)، شدن(چگونه شدن؟)، گشتن(چگونه گشتن؟)و…درود  :  فعل دووجهی را تعریف کنید و برای آن مثال بزنید.

برخی از فعل­ها، هم می­توانند به صورت ناگذر به کار روند و هم به صورت گذرا؛ مانند: شکستن، دریدن، پختن، ریختن و… .

 مثال: شیشه شکست. (ناگذر)                        علی شیشه را شکست. (گذرا به مفعول)درود  :  برای فعل گذرا به متمّم چند مثال بنویسید.

فعل­های گذرا به متمّم: بازی کردن، ماندن، بالا رفتن و… .

کودک با مادرش بازی می­کند.                          پدرم از نردبان بالا رفت.                      برادرم در خانه ماند.درود  :  برای فعل گذرا به مفعول مثال بنویسید.

فعل­های گذرا به مفعول: خوردن، دیدن، کاشتن، شکستن و… .

کودک غذا را خورد.                                      امروز استادم را دیدم.                         پارسال نهال­هایی کاشتیم.درود  :  برای فعل گذرا به مسند مثال بزنید.

   فعل­های گذرا به مسند: است، بود، شد، گشت، گردید و… .

هوا سرد شد.                                              زمین منهدم گشت.                          داروها حال علی را بهتر کرد(گردانید).درود  :  فعل گذرای ترکیبی چیست؟ مثال بزنید.

برخی فعل­ها در جملات به بیش از دو نقش نیازمند هستند، یعنی مثلاً علاوه بر نهاد و مفعول، به متمّم هم نیاز دارند و… .  مانند: یاد دادن (چه چیزی را؟- به چه کسی؟).

 مثال: او به دوستش درس را یاد داد.(نهاد + متمّم + مفعول + فعل)

برای فعل­های گذرای ترکیبی چند مثال پرکاربرد بزنید.

1.«گردانیدن» و فعل­های هم­معنی آن؛ از قبیل: «نمودن، کردن، ساختن»؛ مثال:

غذای مانده او را بیمار کرد. (او: مفعول- بیمار: مسند)

2.«نامیدن» و فعل­های هم­معنی آن؛ از قبیل: «خواندن، گفتن، صدا زدن، صدا کردن»؛ مثال:

مردم او را دکتر صدا می­زنند. (او: مفعول – دکتر: مسند)

3.«شمردن» و فعل­های هم­معنی آن؛ از قبیل: «به شمار آوردن، به حساب آوردن»؛ مثال:

اهل روستا او را حکیم می­شمارند. (او: مفعول- حکیم: مسند)

4.«پنداشتن» و فعل­های هم­معنی آن؛ از قبیل: «دیدن، دانستن، یافتن»؛ مثال:

ما دشمنانمان را حقیر می­بینیم. (دشمنان: مفعول- حقیر: مسند)

نکته: در برخی جمله­ها، «مسند» به همراه «متمّم» به کار می­رود که البتّه این کاربرد اندک است؛ مثال:

مردم به او دانشمند می­گویند.(او: متمّم- دانشمند: مسند)

دوستم در آزمون کنکور قبول شد.(کنکور: متمّم- قبول: مسند)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *