سوالات درسی

صفات بیانی نسبی چیست ؟

درود : صفت بیانی نسبی را توضیح دهید و روش ساخت را آن را توضیح دهید و برای آن نیز مثال بزنید.

 

پاسخ کاربر :

  1. صفت بیانی نسبی: صفتی است که به کسی یا چیزی یا جانوری یا جایی نسبت داده می شود.

روش ساخت آن:

اسم+ی: تهرانی    اسم+ین: دروغین                 اسم+ینه: پشمینه                 اسم+انی: نورانی   اسم+انه: مردانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *