سوالات درسی

ساختمان نهاد و گزاره چگونه است ؟

درود : ساختمان نهاد و گزاره چگونه است؟ 

 

پاسخ کاربر :

نهاد معمولاً یک جزء است و گاهی مضافٌ­الیه، صفت، معطوف، تکرار یا بدل هم می­پذیرد. امّا گزاره نیز با توجّه به نوع فعل و موقعیّت آن می­تواند دارای اجزایی از قبیل مفعول، مسند، متمّم و… باشد.درود : نهاد را تعریف کنید 

آن است که جمله به خاطر آن آورده می­شود و در مورد آن خبر می­دهد.درود  :   برای نهاد مثال بزنید

علی آمد          علی: نهاد (جمله به خاطر علی ساخته شده است.)

کتاب مفید علی گم شد.            کتاب: نهاد- مفید: صفت- علی: مضافٌ­الیهدرود  : گزاره چیست؟

گزاره آن است که در توضیح نهاد می­آید. غیر از نهاد، مابقی جمله گزاره محسوب می­شود. گزاره ممکن است فقط یک فعل باشد و ممکن است علاوه بر فعل، متمّم و مفعول و… داشته باشد.درود  :  برای گزاره مثال بزنید

علی با دوست خود بازی می­کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *