سوالات درسی

در زبان فارسی چند نوع پسوند «ان» وجود دارد؟

درود : در زبان فارسی چند نوع پسوند «ان» وجود دارد؟ برای هر یک مثال بزنید.

 

پاسخ کاربر :

. نشانۀ جمع: مردان، کیان (پادشاهان)                              2. نشانۀ زمان: صبحگاهان (هنگام صبح)، سحرگاهان (هنگام سحر)

  1. نشانۀ جایگاه و مکان: گیلان (مکان گیل­ها) 4. نشانۀ شباهت: کوهان (مانند کوه)
  2. صفت فاعلی: خندان، جهان (جهنده) 6. سازندۀ اسم: حنابندان، یخبندان
  3. بیان نسبت: مزدکان (منسوب به مزدک)، بابکان (منسوب به بابک)، کاویان (منسوب به کاوه)


روش تشخیص پسوند بودن «ان» در کلمات چیست؟

جهت تشخیص پسوند بودن«ان» در کلمات، آن را از آخر کلمه حذف می­کنیم، چنانچه کلمه هنوز هم دارای معنی معمول بود، در این صورت «ان» پسوند به شمار می­آید.برای کاربرد پسوند «ان» در شعر مثال بزنید.

گر    تخت   کیان   زند   به   توران                               جیحون    به   سر     بنان   شکافد

توران: پسوند نشانۀ مکان و نسبت(مکان تورها، منسوب به تورها)

بگذار تا بگریم چون ابر در  بهاران                 کز سنگ ناله خیزد روز وداع  یاران

بهاران: پسوند نشانۀ زمان / یاران: پسوند نشانۀ جع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *