سوالات درسی

در زبان فارسی چند نوع نشانۀ «را» وجود دارد؟

درود : در زبان فارسی چند نوع نشانۀ «را» وجود دارد؟

 

پاسخ کاربر :

.«را»ی نشانۀ مفعولی                              2.نشانۀ حرف اضافه                                3.فکّ اضافه            4.نهاد     5. مالکیتدرود : برای «را»ی نشانۀ مفعول مثال بزنید.

مهدی تحصیلاتش را به پایان رساند.درود :  برای «را»ی حرف اضافه مثال بزنید.

هدیه­ ها می­داد هر درویش را                     تا بیابد نطق مرغ خویش را

یعنی: به هر درویشدرود :  برای «را»ی فکّ اضافه مثال بزنید.

محرم این هوش جز بی هوش نیست                         مر زبان را مشتری جز گوش نیست

یعنی: مشتری زبان جز گوش نیست.

  • نکته: مضافٌ الیه از حالت اضافی شدن بر مضاف خارج می­شود و حرف «را» در این جمله قرار می­گرفت.


درود :  برای «را»ی نهاد مثال بزنید.

دویم گفتم همانا او را تصوّر شود که مرا در فضل، مرتبه­ای است زیادت.

چنان بُد که ضحّاک را روز و شب                 به نام فریدون گشادی دو لببرای «را»ی مالکیت مثال بزنید.

نداند     که   ما       را     سر    جنگ    نیست              وگر نه        مجال     سخن     تنگ     نیست

«را»ی مالکیت: نداند که ما سر جنگ نداریم.(سر: مفعول)         «را»ی مالکیت، نهادی هم هست.

نکته: این حرف در جمله هایی می­آید که نهاد، مالکیت چیزی را بر عهده دارد.چند بیت شعر را به لحاظ نوع حرف «را» بررسی نمایید.

تا    تو    را    حالی      نباشد    همچو      ما                   حال   ما     باشد   تو     را    افسانه      پیش

«را»ی فکّ اضافه: تا تو حالی همچو ما نداشته باشی، حال ما پیش تو افسانه است.

پشت   دو تای  فلک،  راست   شد  از  خرّمی                 تا  چو   تو     فرزند     زاد،    مادر     ایّام   را

«را»ی نهاد: تا مادر ایّام فرزندی مانند تو زاد.

یکی      را    تب       آمد       ز       صاحبدلان                کسی     گفت   شَکَّر     بخواه      از       فلان

«را»ی نهاد: یکی از صاحب دلان دچار تب شد

بیا     تا     در    این    شیوه     چالش     کنیم سر    خصم  (دشمن)  را  سنگ  بالش  کنیم

«را»ی فکّ اضافه: بالش سر خصم را سنگ کنیم.

شتابان          کرد      شیرین     بارگی        را                   به       تلخی      داد     جان     یکبارگی     را

«را»ی حرف اضافه: به یکبارگی

چون    نبود   آن   مرد     عاشق،    مرد   کار                 کرد       او        را        شهر رفتن        اختیار

«را»ی زاید: او تصمیم گرفت به شهر برود.

پیش از من و تو بسیار بودند  و نقش  بستند                  دیوارِ    زندگی    را      زین گونه    یادگــــــاران

«را»ی حرف اضافه: بر دیوار زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *