سوالات درسی

حذف به چند دسته تقسیم میشود ؟

درود : حذف به چند دسته تقسیم می­شود؟ 

پاسخ کاربر :

  1. حذف به قرینۀ لفظی
  2. حذف به قرینۀ معنوی


درود  : حذف به قرینۀ لفظی چیست؟

حذف به قرینۀ لفظی: گوینده جهت پرهیز از تکرار، کلمه یا عبارتی را در سخن خویش حذف می­کند.درود  : برای حذف به قرینۀ لفظی مثال بنویسید.

هر کس به طریقی دل ما می شکند                             بیگانه جدا، دوست جدا می شکند

در مصراع دوّم، عبارت «دل ما» به قرینۀ مصراع اوّل حذف شده است= بیگانه جدا، دوست جدا، (دل ما) می­شکنددرود  : حذف به قرینۀ معنوی چیست؟

حذف به قرینۀ معنوی: گوینده جهت زیبایی بیشتر سخن خویش بخشی از جمله را حذف می­کند و جای خالی آن در جمله احساس می­شود.درود  : برای حذف به قرینۀ معنوی مثال بزنید.

هر که بامش بیش، برفش بیشتر.

فعل «باشد» و «است» در هر دو جمله، جهت زیبایی حذف شده است و خواننده با خواندن آن، به بخش حذف شده پی می­برد.درود  : آیا حذف فعل­های کمکی در نوع حذف بررسی می­شود؟

بله، فعل کمکی «است» و «بود» در ماضی نقلی و بعید، گاه به قرینۀ فعل قبلی یا بعدی از جمله حذف می شوند و حذف به قرینۀ لفظی محسوب می­شود.درود  : برای انواع حذف به قرینۀ لفظی و معنوی چند مثال بنویسید.

خلاف راه صواب است و نقش رای اولوالالباب، که ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام.

حذف فعل «است» به قرینۀ لفظی در جملۀ دوّم / حذف فعل «باشد» به قرینۀ معنوی در جملۀ سوّم و چهارم.

شیطان با مخلصان برنمی­آید و سلطان با مفلسان.

حذف فعل «بر نمی­آید» به قرینۀ لفظی در جملۀ دوّم.

وقتی خوش است آن را که بوَد یاد تو مونس       ور خود بوَد اندر شکم حوت(ماهی) چو یونس

حذف مضافٌ الیه «او» به قرینۀ لفظی در جملۀ دوّم.

زدم تیشه یک روز بر تلّ خاک            به     گوش    آمدم     ناله­ای   دردناک

 که زنهار اگر مردی آهسته تر             که چشم و بناگوش و روی است و سر

حذف نهاد «من» به قرینۀ لفظی در مصراع اوّل / حذف نهاد «تو» به قرینۀ لفظی در مصراع سوّم / حذف فعل «بزن» به قرینۀ معنوی در مصراع سوّم / حذف نهاد «این» به قرینۀ معنوی در هر دو جملۀ مصراع چهارم / حذف فعل «است» به قرینۀ لفظی در مصراع چهارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *