سوالات درسی

جهش ضمیر چیست ؟

درود : جهش ضمیر چیست ؟

پاسخ کاربر :

گاه ضمیر متّصل در جایگاه اصلی خود به کار نمی­رود و در اصطلاح ادبی به آن «جهش ضمیر» گویند.درود : برای جهش ضمیر مثال بزنید.

ای      تهی­دست    رفته      در       بازار                        ترسمت          پر              نیاوری            دستار

ترسمت پر نیاوری دستار= ترسم پر نیاوری دستارت را: جهش ضمیر متّصل مضافٌ الیهی

دولت جاوید یافت هر  که  نکونام  زیست                     کز   عقبش   ذکر   خیر   زنده      کند    نام     را

کز عقبش ذکر خیر زنده کند نام را= زیرا پس از مردنش، ذکر خیر نامش را زنده می کند: جهش ضمیر متّصل مضافٌ الیهی

بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد                           باد غیرت  به     صدش خار   پریشان دل     کرد

به صدش خار پریشان دل کرد= به صد خار پریشان دلش کرد: جهش ضمیر متّصل مفعولی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *