سوالات درسی

«بن» فعل چیست؟

درود : «بن» فعل چیست؟

 

پاسخ کاربر  :

هر فعل دارای دو ریشۀ اصلی است که از آن ها به عنوان «بن» فعل نام می­برند و در همۀ ساخت­های مختلفِ فعل ثابت می­مانند.درود :  چند نوع بن فعل وجود دارد؟ کاربرد آنها چیست؟

بن­ها به دو دستۀ «بن ماضی» و «بن مضارع» تقسیم می­شوند. از بن ماضی برای ساخت زمان گذشته و آینده و از بن مضارع برای ساختن زمان حال استفاده می­شود.درود :  بن ماضی و مضارع چند فعل را بررسی کنید.

رفتم       بن ماضی: رفت / پریدم       بن ماضی: پرید / پرسیدم      بن ماضی: پرسید

رفتم       بن مضارع: رو / پریدم        بن مضارع: پر / پرسیدم       بن مضارع: پرسدرود :  ترفند بدست آوردن بن مضارع هر فعل چیست؟

جهت آسان بدست آوردن بن مضارع هر فعل، کافی است آن را به فعل امر تبدیل کنید و سپس حرف «ب» را از ابتدای آن حذف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *