سوالات درسی

انواع صفات کدامند ؟

درود : انواع صفات کدامند  ؟

 

پاسخ کاربر :

  1. صفت بیانی(خوب، زیبا…) 2. صفت اشاره(این، همان…)                3. صفت شمارشی(اوّلین، دوّم، دوّمین…)
  2. صفت پرسشی(کدام؟- چه؟…) 5. صفت تعجّبی(چه!- عجب!…) 6. صفت مبهم(چند- هر- همه…)


برای صفت بیانی مثال ذکر کنید.

انسان خوب

برای صفت اشاره مثال ذکر کنید.

این کتاب

برای صفت شمارشی مثال ذکر کنید.

اوّلین درس

برای صفت پرسشی مثال ذکر کنید.

چه کشوری؟

برای صفت تعحّبی مثال ذکر کنید.

چه حرفی!

برای صفت مبهم مثال ذکر کنید.

هر کسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *