سوالات درسی

آرایۀ واژه آرایی چیست ؟

درود : آرایۀ واژه ­آرایی را توضیح دهید.

 

پاسخ کاربر :

هرگاه شاعر واژه­ای را به گونه­ای در بیت یا جمله تکرار کند که سبب زیبایی در سخن شود، آرایۀ تکرار پدید می­آید.درود :  برای آرایۀ واژه­آرایی مثال بزنید .

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن           با مردم بی درد ندانی که چه دردی استدرود :  تکرار واژۀ «درد» موسیقی ایجاد کرده است.

هم نظری، هم خبری، هم قمران را قمری                هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری

تکرار واژگان «هم» و «شکر» و «اندر» موسیقی ایجاد کرده است.درود :  نام دیگر آرایۀ واژه­ آرایی چیست؟

تکراردرود :  چه تفاوتی میان تکرار و جناس همسان وجود دارد .

در تکرارّ هر دو واژۀ مشابه یک معنا می­دهند امّا شرط جناس همسان یک شکل بودن و تفاوت معنایی است. مثلاً در بیت زیر

کار پاکان را قیاس از خود مگیر                 گرچه باشد در نبشتن شیر و شیر

واژۀ شیر، تکرار نیست و جناس همسان است زیر معنی­شان با یکدیگر تفاوت دارد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *