سوالات درسی

آرایۀ متناقض نما چیست ؟

درود : آرایۀ متناقض نما چیست ؟ 

 

پاسخ کاربر :

هر گاه در چیزی دو ویژگی و صفت متضاد ذکر شود، آرایۀ «متناقض­نما» یا «پارادوکس» بوجود می­آید:

 مثال: آتش خاموش

در مثال بالا، برای آتش دو صفت متضاد ذکر شده است و آتش نمی­تواند هم آتش باشد و هم خاموش؛ به بیان دیگر آتش اگر خاموش شود دیگر آتش نیست.

مثال دیگر: سایۀ خورشید

خورشید که منبع نور و روشنایی است چگونه ممکن است که سایه داشته باشد؟درود :  چه تفاوتی میان متناقض ­نما و تضاد وجود دارد؟

نکتۀ بسیار مهم در تفاوت متناقض­نما و تضاد این است که در آرایۀ تضاد، دو پدیده در برابر هم قرار می­گیرند که مخالف هم هستند، مثل شب و روز؛ امّا در متناقض­نما، یک پدیده داریم با دو ویژگی و حالت متضاد در خود؛ مانند: پیرمرد جوان.

سایه و خورشید: تضاد                                                                                    سایۀ خورشید: متناقض­نما

آتش و خاموشی: تضاد                                                                                    آتش خاموش: متناقض­نمادرود :  برای آرایۀ متناقض­ نما چند مثال بزنید. و آنها را بررسی کنید.

همچو نی زهری و تَریاقی(پادزهر) که دید           همچو  نی دمساز و مشتاقی که دید

زهر و تریاق بودن نی: متناقض نما

از تهی سرشار، جویبار لحظه ها جاری است.

از تهی سرشار بودن: متناقض نما

 

دولت(پادشاهی) فقر خدایا، به من ارزانی دار           کاین کرامت سبب حشمت و تمکین من است

دولت فقر: متناقض نما

 

چون ترا غم شادی افزون گرفت            روضۀ جانت گل و سوسن گرفت

شادی آور بودن غم: متناقض نما

 

مرده و زنده دل من، گریه و خنده دل من       خواجه بنده دل من، از تو چو دریا دل من

مرده و زنده بودن دل، گریه و خنده بودن دل، خواجه و بنده بودن دل: تناقض

 

مرگ بی مرگ بوَد ما را حلال          بر بی برگی بوَد ما را نوال(بخشش)

مرگ بی­مرگی، برگ بی­برگی: متناقض نمادرود :  نام دیگر آرایۀ متناقض ­نما چیست؟

پارادوکس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *