سوالات درسی

آرایه سجع چیست ؟

درود : آرایه سجع را تعریف کنید. و برای آن مثال بزنید.

پاسخ کاربر :

سجع، واژه یا واژگانی را می­گویند که در آخر دو یا چند جمله، به دلیل هماهنگ بودن موسیقی ایجاد می­کنند.

مثال:

الهی! عبدالله عمر بکاست، امّا عذر نخواست….                    الهی! عذر ما بپذیر و بر عیب­های ما مگیر.

کلمات «بکاست» و «نخواست»، «بپذیر» و «مگیر» در جملات بالا با یکدیگر هماهنگ هستند و رابطۀ سجع دارند.

نکته.به اینگونه متون، متون مسجّع و به واژه­هایی که در پایان جملات ذکر می­شوند و با یکدیگر هماهنگ هستند، واژه­های مسجّع و به آهنگ برخاسته از آنها نیز سجع گویند.درود : آیا کلمات سجع باید حتماٌ هموزن باشند؟ با مثال توضیح دهید.

کلمات مسجّع در صورتی که تنها، صامت و مصوّت پایانیشان با هم یکی باشند، می­توانند با یکدیگر سجع واقع شوند و لازم نیست که حتماً وزنشان با هم برابر باشد. به این نوع سجع، مطرّف گویند.

      مثل: دوست و نکوست ـ بار و انباردرود : آیا کلمات سجع حتماً باید با یکدیگر هم­ قافیه باشند؟

 لازم نیست که کلمات مسجّع مانند کلمات قافیه، صامت و مصوّت پایانی­شان با هم یکی باشد، بلکه تنها هم وزن و هم آهنگ بودن آن ها هم می­تواند تولید سجع کند. به این نوع سجع، متوازن گویند.

     مثال: مردم و دیوار ـ دست و پادرود :

به سجعی که کلمات هم با یکدیگر هموزن باشند و هم همقافیه، متوازی گویند. مثل: پروانه و دیوانهدرود :  جایگاه سجع در جمله کجاست؟ با مثال توضیح دهید.

واژه­های مسجّع حتماً باید در انتهای جملات بیایند؛ مثلاً در واژه­های «رحمت» و «نعمت» در عبارت زیر، سجع ندارند:

باران رحمت بی­حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی­دریغش همه جا کشیده.درود :  آیا جملات مسجّع حتماً پشت سر هم می ­آیند؟

واژگان مسجّع قاعدتاً در جمله­های متوالی ذکر می­شوند امّا گاه به این شکل دیده می­شوند و سجعشان درست است:

الهی دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم.

دانایی و بینایی، راه و چاه: سجع­ها در جمله­های غیرمتوالی آمده­اند.درود :  برای سجع چند مثال بزنید و آن ها را بررسی کنید.

به نام آن خدایی که نام او راحت روح است و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح، مؤمنان را صبوح است و مهر او بلا نشینان را کشتی نوح است.

روح و فتوح و صبوح و نوح: سجع مطرّف

ای جوانمرد! در این راه مرد باش و در مردی فرد باش و با دل پر درد باش.

مرد و فرد و درد: سجع متوازی

الهی! خواندی تأخیر کردم. فرمودی تقصیر کردم.

تأخیر و تقصیر: سجع متوازی

الهی عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم.

باد و بیداد: سجع مطرّف

 الهی، ضعیفان را پناهی، قاصدان را بر سر راهی، مؤمنان را گواهی، چه عزیز است آنکس که تو خواهی!

الهی و پناهی و راهی و گواهی و خواهی: سجع مطرّف

یک نظر در “آرایه سجع چیست ؟

  1. حسن گفت:

    سلام.عزیز و لذیذ چه نوع سجعی دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *