سوالات درسی

واژگان به چند دسته تقسیم میشوند ؟

درود : واژگان به توجّه به چگونگی کاربرد و تحوّل معنایی و همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن شراط سیاسی، فرهنگی و… به چند دسته تقسیم می­شوند؟ برای هر یک چند مثال بزنید.

پاسخ کاربر :

در طول تاریخ زبان فارسی، بعضی کلمات(به دلایل سیاسی، فرهنگی و…) دچار تغییر معنایی شده اند و بعضی از آن ها همچنان بدون هیچ تغییر معنایی به زندگی خود ادامه می دهند. انواع آن ها را می توان در پنج گروه زیر معرّفی کرد.

  1. کلماتی که با همان معنای قدیم به زندگی خود ادامه داده اند؛ مانند:

کینه _ فرزند _ نیرنگ _ دشمن

  1. کلماتی که به دلایل مختلف( سیاسی، فرهنگی، مذهبی و…) از زبان فارسی حذف شده­اند و دیگر کاربردی ندارند؛ مانند:

گَو(پهلوان)، سترگ(بزرگ)، مهتر(بزرگتر)، دُژَم(خشم)، پایمردی(میانجی­گری)، خَدیو(پادشاه)، غَو(بانگ)، نوَند(اسب تندرو)، دِرای(پتک آهنگران)، زال(پیرزن)، قوس قُزَح(رنگین کمان)، آزفنداک (رنگین کمان)، سپَردن(سپری کردن)

  1. بعضی کلمات هنوز کاربرد دارند، امّا معنای پیشین خود را از دست داده­اند و با معنی جدید زندگی می کنند؛ مانند:

کثیف(قدیم: فشرده / امروزه: آلوده)، سوگند( قدیم: خوردن آب آمیخته با گوگرد بوده / امروزه: قسم خوردن)، سفینه(قدیم: کشتی / امروزه: سفینه، فضانورد)

  1. بعضی نیز هم معنی قدیم را حفظ کرده­اند و هم معنی جدید پذیرفته اند؛ مانند:

 فرمان (معنی جدید: فرمان ماشین) / نسخه (معنی جدید: نسخه پزشک) / کلید (معنی جدید: کلید نرم افزار)

  1. کلماتی که در گذشته دارای دو معنی بوده اند، امّا با گذر زمان تنها یکی از معناهای خود را حفظ کرده اند؛ مانند:

تیغ (وسیلۀ پیرایش ، شمشیر) / اندیشیدن (فکر کردن، ترسیدن و اظطراب و اندوه) / کشتن (به قتل رسانیدن ، خاموش کردن) / دلیر (شجاع، گستاخ) / دستور(اجازه، فرمان) / سهم (بهره ، ترس) / محضر (محل حضور ، دفتر ثبت اسناد، گواهی نامه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *