دانستنیها

آیا آب بدون طعم و بو واقعاً خالص است؟

درود : آیا آب بدون طعم و بو واقعاً خالص است؟

پاسخ کاربر :

آب بدون طعم و بو در واقع به نوعی آب خالص نمی‌شود، زیرا طعم و بو ممکن است از وجود مواد مختلف در آب ناشی شود . در واقع، آب خالص به عنوان آبی تعریف می‌شود که حاوی هیچ نوع مواد جامد ، معدنی یا آلی نبوده و تمیز و تصفیه شده باشد . اگر آب به طور کامل تصفیه شده و مواد غریبه از آن جدا شده باشند، ممکن است به طور معمول طعم یا بوی قابل تشخیصی نداشته باشد.

به طور کلی ، آب خالص به وسیله‌ی فرآیندهای تصفیه‌کننده‌ای مانند فیلتراسیون های صنعتی ، تقطیر و دستگاه های مدرن تصفیه تهیه می‌شود. این فرآیندها باعث از بین رفتن مواد جامد، مواد آلی، معدنی‌ها و مواد آلاینده دیگر می‌شود. بنابراین، آب خالص تصفیه‌شده از بسیاری از موادی که ممکن است باعث طعم یا بوی خاصی در آب شوند، خالص شده است.

به هر حال، ممکن است آب خالص همچنان به عنوان آبی با طعم و بوی تفاوت قابل تشخیص نسبت به آب معمولی شناخته شود. این مسئله ممکن است به دلیل تغییرات در محتوای معدنی و شیمیایی آب، واکنش‌های شیمیایی در محیط ذخیره‌سازی یا تماس با مواد از قبیل لوله‌های آب و دستگاه‌های ذخیره باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *